Hommage á Peter Strassner

Koncept výstavy

Bezprostredne po smrti akad. soch. Petra Strassnera vznikla myšlienka usporiadať
výstavu na jeho počesť. Peter Strassner bol človek, ktorý celý život neúnavne tvoril
a pracoval. Popri vlastnom rozsiahlom diele zanechal aj množstvo umelcov a študentov
umenia. S láskou sa venoval deťom na základnej umeleckej škole a svojim prístupom
a životným štýlom mnohých inšpiroval.
Skupina vystavujúcich autorov, medzi ktorými sú aj Strassnerove deti, sú výtvarníci, ktorí
sa po skončení študia na VŠVU profesionálne venujú výtvarnému umeniu. Zároveň sú
aj každý svojím spôsobom ,, odchovanci ” Petra Strassnera.
Pri voľbe vhodného priestoru a prostredia na usporiadanie výstavy pripadolo najskôr
do úvahy užšie centrum Bratislavy, kde však vznikal problém s expozíciou niektorých diel
v exteriéri vzhľadom k ich rozmernosti. Neskôr sa vnukla myšlienka usporiadať výstavu
na Devínskom hrade, čo je optimálny priestor nie len po dispozičnej, ale aj po symbolickej
a duchovnej stránke. Peter Strassner žil a tvoril v Devíne. Bol úzko spätý s prostredím,
kde často nachádzal inšpiráciu. Areál devínskeho hradu je najlepšim variantom
z viacerých hľadísk. Vystavením jeho posledného veľkého projektu „ Dženifferovej armády“
v archeologickej sonde na tomto mieste zároveň splníme a dokončíme myšlienku armády.
Koncept výstavy nesleduje žiadny zvláštny cieľ, je postavený na individuálnom
videní a cítení jednotlivca, spájajúcim prvkom je však vzdať poctu výtvarníkovi Petrovi
Strassnerovi, ktorý svojou tvorbou, prístupom a postojom k umeniu motivoval
a oslovil množstvo mladých (nie len vystavujúcich) výtvarníkov.

2021

Dátum trvania výstavy: 24.9.2021 - 31.10.2021
2020

Dátum trvania výstavy: 27.9.2020 - 31.10.2020
2019

Dátum trvania výstavy: 27.9.2019 - 31.10.2019
2018


Dátum trvania výstavy: 21.9.2018 - 31.10.2018

Zoznam vystavujúcich autorov HáPS VII.
Peter Strassner, Lucia Fabianová-Strassnerová, Andrej Šóka, Dionýz Troško, Fero Bohunický, Emil Softič, Kata Kissoczy, Lubo Mikle, Jakub Trajter, Marek Štuller, Emil Malecký, Ivan Herényi

 

 

2017


Dátum trvania výstavy: 22.9.2017 - 31.10.2017

Zoznam vystavujúcich autorov HáPS VII.
Peter Strassner, Lucia Fabianová-Strassnerová, Gabriel Strassner, Andrej Šóka, Dionýz Troško, Fero Bohunický, Adam Čierny, Petra Petríková, Klaudia Korbeličková, Emil Softič, Eelke van Willegen, Kata Kissoczy, Lubo Mikle

 

 

2016

Hommage a Peter Strassner

Zoznam vystavujúcich autorov HáPS VI.
Peter Roler, Rastislav Trizma, Oto Bachorík, Katarina Kissoczy, Marcin Berdyszak, Lubo Mikle, Dionýz Troško, Daniel Brunoský, Andrej Šóka, Lucia Fabianová-Strassnerová, Gabriel Strassner, David Kurinec, Peter Strassner

 

 

2015


Katalóg výstavy 2015
Katalog vystavy Hommage a Peter Strassner

 

 

2014


Katalóg výstavy 2014
Katalog vystavy Hommage a Peter Strassner

 

 

2013


Vernisaz Hommage A Peter Strassner 2013
Katalóg výstavy 2013
Katalog vystavy Hommage a Peter Strassner

 

 

2012
Vernisaz Hommage A Peter Strassner 2012
Linka na katalóg Hommage à Peter Strassner 2012

 

 

2011

 

 

Linka na webstránku - Nábytok Pre Lovcov Snov

Logo

Zoznam členov:

Mgr.art. Lucia Fabiánová-Strassnerová
  Mgr.art. Gabriel Strassner
Mgr.art  Lubo Mikle